Producten

Producten

Basisaanbieding tijdregistratie

ChampionChip biedt voor de tijdregistratie een systeem met een breedte van 4 meter aan. Dit betekent dat je bij start en finish op dezelfde lokatie kunt beschikken over een start/finish met een vrije doorgang van 4,20. Indien start en finish gescheiden zijn kun je op beide locaties beschikken best een apart een systeem van 4 meter inzetten. Afhankelijk van het programma en de verschillende afstanden kunnen systemen op meerdere locaties ingezet worden. Zo kan het startsysteem ook voor een tussentijd gebruikt worden. De inzet van de systemen wordt in overleg vastgesteld.

We gaan ervan uit dat de organisatie vrijwilligers beschikbaar stelt voor het opbouwen en afbreken van de tijdregistratiesystemen. Afhankelijk van het aantal locaties, breedte van de systemen en eventueel verplaatsen van systemen zijn meer vrijwilligers nodig.

Extra Systemen

Als ChampionChip Vlaanderen meerdere systemen beschikbaar heeft, kunnen we extra meetsystemen inzetten voor een evenement. Zo kan ook over een grotere breedte of op meerdere plaatsen (zowel start als finish als tussentijd) gemeten worden. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Meetlijnen van 2m, 4m, 6m, .. 32m zijn mogelijk.

Uitslagverwerking

De basisaanbieding heeft geen betrekking op het verwerken van de geregistreerde tijden tot een uitslagenlijst. In basis levert ChampionChip bestanden met daarin chipcodes en de gerelateerde tijden. Deze bestanden moeten verder verwerkt worden tot een uitslagenlijst waarin de tijden bij de gegevens uit de database geplaatst worden. Je kunt dit zelf verzorgen, dit door een derde laten doen of ChampionChip hiertoe opdracht geven.

Het is duidelijk dat deze werkwijze ook gevolgen heeft voor de opzet van de inschrijving bij het evenement. Het is essentieel dat de gegevens van de lopers tijdens de wedstrijd zo snel mogelijk beschikbaar zijn voor de uitslagverwerking. Alleen dan kan snel de uitslag gepubliceerd worden.

Huur en verkoop van chips en eigen chips

De wedstrijdorganisatie stelt het dragen van een ChampionChip verplicht voor alle deelnemers. Dat wil zeggen dat deelnemers met een eigen chip deze kunnen gebruiken en overige deelnemers een gele chip kunnen huren of bij gelegenheid van het evenement kopen. Voor kinderraces kan een andere chip gebruikt worden, die goedkoper is in huur maar niet kan aangekocht worden. Bij verlies worden minder kosten in rekening gebracht.

Overige organisatorische zaken

Informatie over ChampionChip naar de deelnemers. Het is goed om in de folder van de wedstrijd de deelnemers te informeren over de tijdregistratie met ChampionChip en dat deelnemers de keuze hebben om met de eigen chip te lopen, een chip te huren of een chip bij het evenement te kopen.

Teruggave van de huurchips

Het is de bedoeling dat deelnemers hun huurchip zoveel mogelijk op de wedstrijddag weer inleveren. De organisatie kan dit bevorderen door duidelijk herkenbare inleverpunten in te richten in het finishgebied en/of de kleedgelegenheden. Iedereen die zijn huurchip niet tijdig inlevert wordt geacht de chip gekocht te hebben. De organisatie krijgt van ChampionChip een bestand met de niet ingeleverde chips en geeft vervolgens ChampionChip een bestand met de gegevens van de betreffende deelnemers. Deze gegevens worden opgenomen in het databestand van chipeigenaren en de chipeigenaar krijgt ca. een maand na het evenement zijn barcodestickers opgestuurd.

Databestand van Chipeigenaren

ChampionChip wil de wedstrijdorganisatie in staat stellen de inschrijvingsprocedure zoveel mogelijk te automatiseren. Door het databestand van chipeigenaren aan de organisatie ter beschikking te stellen kunnen gegevens van chipeigenaren automatisch aan de inschrijvingsdatabase gekoppeld worden. De chipcode kan vervolgens met behulp van een barcodelezer of met de hand ingevoerd worden

Top

Systemen en onderdelen

De Systemen

Het ChampionChip systeem werkt met zend en ontvangstantennes die in dunne tartan matten zijn gegoten. Deze matten worden op de finishlijn en andere lokaties waar de tijd geregistreerd wordt neergelegd. De matten worden aangesloten op een controller (gele kast) aan de zijkant van de weg. Elke keer wanneer een atleet met een chip de mat passeert wordt de chip opgeladen en zendt hij zijn unieke code uit. Deze code wordt samen met de tijd opgeslagen in een tijdregistratiecomputer voor verdere verwerking.

Het standaard systeem

Een Standaard systeem op de weg

Het standaard systeem heeft een breedte van 4m en bestaat uit een hoofd- en een backuplijn. Een standaardsysteem bestaat uit de volgende componenten:

  • 2 controllers
  • 8 matten
  • Oortje en kabelset

Elke controller stuurt 4 matten aan. Het standaardsysteem kan alle mogelijke dichtheden aan in de evenementen die we timen. De hoogst mogelijke dichtheid wordt gehaald tijdens de start van een massaal evenement, want nergens is het aantal deelnemers per vierkante meter zo hoog.

Het systeem is bij machte alle deelnemers te detecteren welke aan de start deelnemen. Het analoog systeem is zo opgevat dat elke deelnemer, die de startlijn met backup doorloopt, wordt opgenomen (foutkans minder dan 1 op 100.000).

Sedert het gebruik van het digitale systeem werden door de versnelde meting en nieuwe technologie├źn een verbetering met een factor 10 gerealiseerd. Op tussenpunten en aankomst, waar de densiteit beduidend lager dan bij de start is, wordt elke deelnemer gedetecteerd.

Top